Nowości dla firm

Jesteśmy w kolejnym roku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Coraz częściej podpisuję umowy o dofinansowanie projektów z naszymi beneficjentami. To budujące chwile, które stanowią ukoronowanie wielomiesięcznych przygotowań do aplikowania i nagrodę za podjęty przez nich wysiłek.

Aktualności

Pieniądze dla MŚP

Tylko dzięki realizacji 16 projektów w ramach działania 1.6 w regionie powstaną 432 nowe miejsca pracy – mówi Magdalena Sikorska-Brezgieł, kierownik w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w UMWZ.

Fundusze na turystykę

W pierwszym półroczu tego roku zachodniopomorscy przedsiębiorcy mogą sięgnąć po kilkadziesiąt milionów złotych w postaci dotacji. Wsparcie można uzyskać na innowacyjne projekty turystyczne.

Rusza Jeremie 2

Na zachodniopomorski rynek trafi prawie 400 mln zł w postaci instrumentów zwrotnych. To kolejne duże zasilenie ze środków Programu Regionalnego. Z nowych produktów finansowych skorzystają MŚP, start-upy, a także osoby, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą.

Zatrzymać odpływ

Zmienia się podejście do gospodarowania zasobami wody. Zamiast działań usprawniających odpływ wody w wielu miejscach powinniśmy próbować ją zatrzymać i gromadzić. W tym świetnie sprawdzają się projekty małej retencji, które wkrótce otrzymają wsparcie z RPOWZ 2014-2020.

Dobry program – jak go przygotować?

Udana rewitalizacja to coś więcej niż „odhaczenie” kolejnych ustawowych wymogów. I choć ustawa wyczerpująco określa ramy i zasady przeprowadzenia tego procesu, to gminy w interesie swoich mieszkańców powinny zrobić więcej niż przepisowe minimum.

Kurs dobrze obrany


Chciałbyś dokształcić pracowników w zarządzaniu finansami w Microsoft Dynamics AX 2012 R3? A może widzisz konieczność zaktualizowania wiedzy swoich pracowników – fizjoterapeutów i lekarzy – w zakresie współcześnie stosowanych metod diagnostyki obrazowej? Sprawdź, na jakie wsparcie w sektorze szkoleń możesz liczyć dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Zachodniopomorskiego.

Wspólny znaczy dostępny


Fundusze Europejskie to zarówno szansa, jak i odpowiedzialność. Szansa na realizację naszych pomysłów, wzmocnienie lokalnej społeczności czy rozwój miasta. Jednocześnie odpowiedzialność, żeby realizowany przez nas projekt uwzględniał i spełniał wspólne potrzeby i oczekiwania. Wspólne, czyli wszystkich grup społecznych, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Harmonogram naborów


Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla RPOWZ 2014-2020, marzec-czerwiec 2017 r.