Nowości dla firm

Jesteśmy w kolejnym roku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Coraz częściej podpisuję umowy o dofinansowanie projektów z naszymi beneficjentami. To budujące chwile, które stanowią ukoronowanie wielomiesięcznych przygotowań do aplikowania i nagrodę za podjęty przez nich wysiłek. Ostatnie miesiące to czas rozstrzygnięć między innymi w zakresie oferowanego w Programie Regionalnym wsparcia na rzecz poprawy mobilności miejskiej i usprawnienia funkcjonowania komunikacji publicznej. Na ulice miast regionu już niedługo wyjadą nowe, komfortowe, a przede wszystkim ekologiczne autobusy. Poznaliśmy również rozstrzygnięcia w pierwszym konkursie wspomagającym rozwój endogenicznych potencjałów Pomorza Zachodniego. Dzięki wybranym do dofinansowania projektom Zachodniopomorski Szlak Żeglarski uzupełniony zostanie o kolejne przystanie jachtowe, mariny i porty oferujące żeglarzom europejski standard usług. Nie powinni czuć się zawiedzeni również amatorzy innych form turystyki wodnej – dzięki przyznanym dotacjom w znaczącym stopniu uzupełniona zostanie infrastruktura kajakowa na Pomorzu Zachodnim. Rozwinie się także wielofunkcyjna infrastruktura rekreacyjna, bazująca na rekonstrukcji obiektów i miejsc historycznych. Znaczące inwestycje czekają nas w obszarze infrastruktury społecznej. Wsparcie otrzymały w ostatnim czasie projekty związane z zapewnieniem opieki długoterminowej oraz paliatywnej i hospicyjnej, tworzeniem i rozwojem zakładów aktywności zawodowej oraz centrów integracji społecznej. Dzięki dotacjom z RPO przybędzie również na Pomorzu Zachodnim żłobków. Poprawi się jakość opieki nad najmłodszymi mieszkańcami regionu, ale i rodzicom łatwiej będzie powrócić do pracy po urlopach rodzicielskich.

Spodziewamy się dużego zainteresowania ogłoszonym z końcem lutego tego roku naborem wniosków o wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw. To już trzeci konkurs w ramach działania 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”, ale tym razem skierowany do branży turystycznej. Wsparcie uzyskają projekty tworzące zarówno atrakcje, jak i produkty turystyczne, które są szansą dla rozwoju turystyki naszego województwa. Chcemy, by przyciągały turystów nie tylko w wakacje, ale i pozostałe miesiące w roku, tak by wydłużać sezon. Liczę na pomysłowe projekty, które staną się wyróżnikami Pomorza Zachodniego.

Na firmy w naszym regionie czeka więcej nowości. Rusza warte prawie 70 mln zł wsparcie usług rozwojowych skierowanych do przedsiębiorców. W tej perspektywie szkolenia dla firm i ich pracowników będą uruchomiane poprzez system popytowy, w którym to przedsiębiorca wybierał będzie interesującą go, konkretną usługę szkoleniową lub rozwojową z prowadzonej centralnie Bazy Usług Rozwojowych.

Bardzo pozytywnie oceniamy nasze doświadczenia z instrumentami zwrotnymi dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wzmacniamy je kwotą prawie 400 mln zł z nowego Programu Regionalnego. W jego ramach zaoferujemy nowe produkty obok już znanej przedsiębiorcom pożyczki obrotowo-inwestycyjnej, czyli mikropożyczki do 100 tys. zł jednostkowego wsparcia i pożyczki inwestycyjne ze wsparciem w przedziale od 500 tys. do 1 mln zł. Cały czas jednym z naszych priorytetów pozostaje wsparcie przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Specjalnej Strefy Włączenia, czyli w gminach z niskimi wskaźnikami rozwoju gospodarczego i społecznego. Nowością w RPOWZ 2014-2020 jest pożyczka z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Mieszkańcy naszego województwa, powyżej 29. roku życia, mogą otrzymać takie wsparcie sięgające aż 20-krotności średniego wynagrodzenia.

Olgierd Geblewicz

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego