Program SPOŁECZNIK

 

Rusza nowy program, który umożliwia organizacjom pozarządowym a także grupom nieformalnym zdobycie dotacji na działania kulturalne, charytatywne, akcje sąsiedzkie bądź przygotowanie małej infrastruktury. Wystarczy wypełnić prosty wniosek, dostępny u  operatora, którym została Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (KARR SA). Dotacja na realizację jednego projektu może wynieść do 3 tys. zł. Jednym z celów „Społecznika” jest promowanie aktywności obywatelskich wśród mieszkańców Pomorza Zachodniego. Program ma charakter pilotażowy i potrwa od 1 maja do 31 grudnia 2017 r. Na jego realizację Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył 1,5 mln zł. Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego (tel. 94 44 16 220, e-mail: wws-sekretariat@wzp.pl) oraz w KARR SA (tel. 94 34 11 098, e-mail: karrsa@karrsa.pl).