Rusza Jeremie 2

Na zachodniopomorski rynek trafi prawie 400 mln zł w postaci instrumentów zwrotnych. To kolejne duże zasilenie ze środków Programu Regionalnego. Z nowych produktów finansowych skorzystają MŚP, start-upy, a także osoby, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą.

Na Pomorzu Zachodnim uruchomiono nową pulę środków, które zasilą zwrotne instrumenty finansowe. W listopadzie 2016 r. Zarząd Województwa wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), na podstawie której powstał Funduszu Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2, zasilony środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzupełni on wciąż obecną w regionie ofertę Inicjatyw Jeremie i Jessica. Jakie cele Województwo stawia przed Jeremie 2?

 

wypowiedz_2_popr3

 

Drugi etap rozwoju

– Zachodniopomorskie chce budować na fundamencie, który został położony przy realizacji inicjatyw Jeremie i Jessica, finansowanych z poprzedniego Programu Regionalnego. To będzie kolejny etap rozwoju instrumentów finansowych. Patrzymy bardzo szeroko na sektor przedsiębiorczości w województwie. Adresatami tych środków są nie tylko małe i średnie przedsiębiorstwa, ale też mikroprzedsiębiorcy, start-upy i osoby fizyczne, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Zamierzamy stworzyć instrumenty, które z jednej strony uwolnią dużą ilość pieniędzy na rozwój i inwestycje, a z drugiej – zapewnią utrzymanie płynności finansowej, bo wsparcie obrotowo-inwestycyjne też będzie dostępne – mówi Robert Michalski, zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Równolegle sektor pośredników finansowych czeka druga faza rozwoju. – Dla nas jest ważne, żeby istniał system dystrybucyjny, który umożliwia sprawne i szybkie przekazywanie pieniędzy na rynek, a następnie ich zbieranie i ponowny obrót. Do tego potrzebujemy odpowiednich kadr, infrastruktury, chociażby informatycznej, odpowiedniej profesjonalizacji tych podmiotów. Wspólnie pracujemy nad tym, żeby sektor pośredników funkcjonował coraz lepiej – dodaje Robert Michalski.

 

infografika_1_vA

 

Sprawna dystrybucja

Przy udostępnianiu środków zwrotnych z Zarządem Województwa i BGK współpracuje ponad 20 instytucji – samorządowych, prywatnych, założonych w formie fundacji, a także banki spółdzielcze. – Mamy zdywersyfikowany katalog podmiotów, które dystrybuują środki zwrotne w całym województwie. Dążymy do takiego usieciowienia, by przedsiębiorca – bez względu na to, w jakiej części regionu mieszka – w promieniu 20-30 minut jazdy samochodem miał punkt, w którym może otrzymać pożyczkę czy poręczenie – mówi dyrektor Michalski.

Efektem wprowadzenia nowych środków do zachodniopomorskiej gospodarki powinien być skokowy wzrost wskaźników. W inicjatywie Jeremie, która działa od 2008 r., liczba umów o wsparcie zbliża się do 6 tys. (ok. 55% stanowią pożyczki, a 45% poręczenia). Środki te (czyli pierwotnie 280 mln zł) są w obrocie już po raz trzeci.

 

ramka_5_popr

 

W instrumentach zwrotnych z RPOWZ 2014-2020 spodziewane jest – w ramach pierwszego obrotu środkami przekazanymi do Funduszu Funduszy – wsparcie ponad 2100 zachodniopomorskich firm oraz utworzenie co najmniej 1100 miejsc pracy.

Jerzy Gontarz