Fundusze na turystykę

W pierwszym półroczu tego roku zachodniopomorscy przedsiębiorcy mogą sięgnąć po kilkadziesiąt milionów złotych w postaci dotacji. Wsparcie można uzyskać na innowacyjne projekty turystyczne.

Ubiegłoroczne dane dotyczące ruchu turystycznego i wykorzystania bazy noclegowej mogą napawać optymizmem. Sezon przejdzie do historii Pomorza Zachodniego jako kolejny rekordowy rok w ruchu turystycznym. Turystów było więcej zarówno w zachodniopomorskich marinach, na szlakach kajakowych, jak i w muzeach. Największym potencjałem jest wciąż prawie 180 km wybrzeża. I tam rozwój tej branży widać najwyraźniej, czy to we flagowych kurortach – Kołobrzegu i Świnoujściu – czy też w mniejszych miejscowościach, jak np. Mielno.

To nie znaczy, że nie ma już nic do zrobienia. Wręcz przeciwnie, w województwie niezbędne są nowe inwestycje i ciągłe doskonalenie oferty, by nie utracić tej silnej pozycji na rzecz sąsiednich regionów.

 

Adam Ostaszewski, radny Województwa Zachodniopomorskiego, członek Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska: Turystom przyjeżdżającym nad morze musimy zaoferować atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu. Projekty turystyczne powinny nawiązywać do historii Pomorza Zachodniego, jego kultury. Promowane w atrakcyjny sposób mogą być tym, co przyciągnie rzesze odwiedzających. Dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie multimedialnego centrum, w którym można przedstawić wirtualną podróż po naszym regionie. Takie centra istnieją np. w Austrii. Województwo zachodniopomorskie to nie tylko wybrzeże Bałtyku, ale też rzeki, jeziora, lasy. Można je wykorzystać, budując ścieżki tematyczne. Byłyby one nie tylko miejscem relaksu i wypoczynku, ale też, bawiąc, uczyłyby najmłodszych przyrody i historii tego zakątka naszego kraju.

 

Jakich atrakcji potrzebuje region?

Branża turystyczna potrzebuje zarówno nowych atrakcji, jak i doskonalenia już istniejących i tworzenia na tej podstawie gotowego do sprzedaży pakietu, czyli oferty składającej się z usług i towarów.

– Mamy w województwie zachodniopomorskim dużo cennych pereł. Musimy je umiejętnie spopularyzować m.in. poprzez podejście produktowe i zastosowanie innowacyjnych rozwiązań – mówi Piotr Piwowarczyk, dyrektor Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu i prezes Świnoujskiej Organizacji Turystycznej. – Obok dużych ponadregionalnych obiektów równie ważne są małe, ale prowadzone z pasją lokalne muzea młynarstwa, kowalstwa, pszczelarstwa itp. Drugim ważnym aspektem jest doskonalenie naszych produktów turystycznych. Świetne muzeum czy trasa turystyczna to za mało, jeśli brakuje parkingów, dróg dojazdowych, toalet czy punktów gastronomicznych. Potrzebne są też biura turystyczne, które zajęłyby się sprzedażą tych produktów – dodaje. Dyrektor Piwowarczyk podkreśla, że niezbędne jest sieciowanie zachodniopomorskich atrakcji. Konieczne są zatem projekty zachęcające do współpracy, której efektem byłyby wspólne bilety, karty rabatowe i wzajemna promocja.

 

Rynek turystyczny potrzebuje też nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Responsywne strony internetowe lub specjalistyczne aplikacje ułatwiają zwiedzanie i poruszanie się po szlakach turystycznych. Rozwój tych technologii możliwy jest dzięki dobremu dostępowi do mobilnego internetu na większości obszaru województwa.

Mankamentem wielu istniejących dziś atrakcji jest ich funkcjonowanie tylko przez dwa wakacyjne miesiące (lipiec i sierpień), czyli w okresie, kiedy jest najwięcej turystów. Niewiele jest miejsc przygotowanych na przyjęcie gości w tzw. sezonie niskim. – Warto się przyjrzeć Brytyjczykom, którzy skutecznie walczą z problemem krótkiego sezonu nad morzem. Świetnym przykładem jest projekt Eden w Kornwalii. Na wolnym powietrzu i pod ogromnymi kopułami zgromadzono tam 18 tys. gatunków roślin z kilku stref klimatycznych świata – mówi Iwona Bigońska, właścicielka Ogrodów Tematycznych Hortulus w Dobrzycy. To nie tylko ogród botaniczny, ale również instytucja edukacyjna organizująca wystawy, koncerty i warsztaty. Rozwiązania techniczne i dywersyfikacja oferty sprawiły, że Eden odwiedza corocznie ponad milion osób. – Często sięgam do tego znakomitego przykładu, myśląc o rozwoju naszego kompleksu. Chcielibyśmy zbudować obiekt wykorzystywany do celów edukacyjnych. A w razie załamania pogody goście mieliby miejsce, gdzie mogliby się schronić – dodaje.

 

Planując projekty turystyczne, musimy się zmierzyć z problemem zmiennej aury i sezonowości. – W ten sposób otwieramy się na turystów nadmorskich kurortów, którzy szukają możliwości spędzenia czasu w dni, gdy pogoda nie pozwala na leżenie na plaży i kąpiel w morzu – dopowiada Iwona Bigońska. Turystów często zniechęca do odwiedzin marnowanie czasu na znalezienie wolnego miejsca do parkowania. Dobrym pomysłem jest więc lokowanie nowych atrakcji w niewielkiej odległości od popularnych miejscowości turystycznych. Na obrzeżach miasta łatwiej będzie zadbać o odpowiednią infrastrukturę.

Nowe fundusze na turystykę

Rozpoczęty 31 marca br. nabór wniosków w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, typ 1: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw jest już trzecim konkursem z tego działania, lecz pierwszym skierowanym do branży turystycznej. Dofinansowane zostaną wyłącznie przedsięwzięcia, których realizacja prowadzi do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacyjnej oferty turystycznej, tj. projekty tworzące atrakcje i produkty turystyczne w obszarach określonych w dokumencie strategicznym „Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w sektorze turystyki” lub realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne, które mogą samodzielnie stanowić generator ruchu turystycznego. Wsparcie uzyskają projekty polegające na innowacji produktowej lub procesowej obejmującej inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne lub przedsięwzięcia wdrażające nowe rozwiązania technologiczne prowadzące do:

  • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi
  • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa
  • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

 

Ważne definicje Atrakcja turystyczna – obiekt cechujący się wyjątkowymi walorami, będący szczególnym przedmiotem zainteresowania turystów oraz przyciągający ruch turystyczny. Każdy obiekt będący atrakcją turystyczną wyróżnia się następującymi cechami: • przyciąga turystów • ma rdzeń, czyli cechę wyróżniającą spośród innych obiektów lub wydarzeń • ma oznacznik, czyli odpowiednie informacje o rdzeniu, dzięki którym turysta wie o istnieniu atrakcji (np. tablice informacyjne, opis w przewodniku lub innej publikacji). Generator ruchu turystycznego – obiekt/obszar najczęściej odwiedzany przez turystów, a także obiekt/obszar o najwyższych walorach kulturowo-krajobrazowych, bez względu na ruch turystyczny, jaki obecnie generuje (zakładając, że jego potencjał nie musi być obecnie wystarczająco wykorzystany, a realizacja projektu ma na celu zmianę tego stanu). Produkt turystyczny – gotowa do sprzedaży, spakietyzowana oferta składająca się z usług i towarów, której podstawę wyznacza atrakcja turystyczna.

 

Realizacja projektu powinna też prowadzić do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa przynajmniej na poziomie ponadregionalnym. Oznacza to, że musi się poprawić pozycja firmy na tle przedsiębiorstw działających w innych regionach kraju i za granicą. W ramach konkursu premiowane będą inwestycje, które:

  • wpłyną na zwiększenie atrakcyjności turystycznej danego obszaru
  • przyczynią się do wykreowania unikatowego, charakterystycznego i rozpoznawalnego punktu na mapie produktów turystycznych/atrakcji turystycznych województwa zachodniopomorskiego
  • wytworzą w ramach realizacji przedsięwzięcia produkt lub atrakcję turystyczną powiązaną z unikatowym walorem/potencjałem danego miejsca, w szczególności opartym na zasobach przyrodniczych, dorobku kulturowym, dziedzictwie historycznym regionu
  • będą komplementarne względem projektów z zakresu turystyki rodzinnej, aktywnej, poznawczej, kulturowej, uzdrowiskowej
  • w wyniku realizacji wytworzą produkt/atrakcję turystyczną wpływającą na zwiększenie atrakcyjności turystycznej województwa zachodniopomorskiego.

Zasadniczym celem konkursu jest zachęcenie przedsiębiorców do czerpania z jeszcze niewykorzystanych zasobów województwa o tak dużym potencjale turystycznym. Efektem projektów mają być jedyne w swoim rodzaju atrakcje turystyczne dostępne dla szerokiego grona odbiorców o każdej porze roku. Wydatki na tworzenie lub rozbudowę baz noclegowych, gastronomicznych mogą zatem stanowić jedynie marginalną część przedsięwzięcia.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 29 maja 2017 r.

Andrzej Szoszkiewicz