Zatrzymać odpływ

Zmienia się podejście do gospodarowania zasobami wody. Zamiast działań usprawniających odpływ wody w wielu miejscach powinniśmy próbować ją zatrzymać i gromadzić. W tym świetnie sprawdzają się projekty małej retencji, które wkrótce otrzymają wsparcie z RPOWZ 2014-2020.