Wspólny znaczy dostępny


Fundusze Europejskie to zarówno szansa, jak i odpowiedzialność. Szansa na realizację naszych pomysłów, wzmocnienie lokalnej społeczności czy rozwój miasta. Jednocześnie odpowiedzialność, żeby realizowany przez nas projekt uwzględniał i spełniał wspólne potrzeby i oczekiwania. Wspólne, czyli wszystkich grup społecznych, w tym osób z niepełnosprawnościami.