Kontakt

 

Wydawca

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

pl. Hołdu Pruskiego 8

70-550 Szczecin

e-mail: nwolska@wzp.pl

www.rpo.wzp.pl

 

Realizacja

Smartlink Sp. z o.o.
ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań
tel. +48 61 849 90 40
e-mail: biuro@smartlink.pl
www.smartlink.pl

Redakcja i koordynacja: Iwona Gutowska
Webmaster: Milan Szoszkiewicz

 

e-biuletyn Informacyjny RPOWZ wydawany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego